Hydrogeologie, inženýrská geologie, zdroje vody

Potřebujete zpracovat hydrogeologický posudek pro stavební povolení? Jste z České Lípy a okolí? Oslovte mne.

Sanační geologie v České Lípě, hydrogeolog, hydrogeologické posudky

Poskytuji geologické práce se zaměřením na hydrogeologii. Zajišťuji zpracování posouzení možnosti podchycení zdroje vody - studny, likvidace odpadní vody - ČOV, likvidace srážkových vod, posouzení základových poměrů - IG a řešení ekologických problémů - sanace.

Více informací vám rád poskytnu na uvedených kontaktech.